Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 4 stycznia 1966 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i odbioru od dnia 1 października 1966 r. \; Zastępuje RN\-60\/MK\-5\-5022, RN\-60\/MK\-5\-5023, RN\-60\/MK\-5\-5026, RN\-60\/MK\-5\-5027.]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information