Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 30 maja 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie wykonywania i odbioru od dnia 1 lipca 1973 r. \; Zastępuje BN\-66\/8932\-01.]

Number of results: 1

items per page

Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information