Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 30 grudnia 1966 r. jako norma obowiązująca w zakresie wykonawstwa i odbioru od dnia 1 października 1967 r. \; Zastępuje RN\-55\/MT\/04\-261.]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information