Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 29 grudnia 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1975 r. \; Zastępuje BN\-69\/3517\-35, BN\-65\/9312\-13]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information