Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 28 sierpnia 1969 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1970 r. \; Zastępuje BN\-66\/9311\-03]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information