Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 28 grudnia 1970 r. jako norma obowiązująca w zakresie wykonawstwa i odbiorów od dnia 1 października 1971 r. \; Zastępuje BN\-64\/8933\-03]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information