Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 14 lutego 1967 r. jako norma obowiązująca w zakresie wykonywania i odbioru od dnia 1 stycznia 1968 r. \; Zastępuje RN\-54\/MT\/04\-53.]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information