Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo\-Hutniczego Metali Nieżelaznych METALE dnia 15 listopada 1963 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1964 r. w zakresie produkcji]

Number of results: 1

items per page

Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information