Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 31 marca 1971 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1971 r. \; Zastępuje BN\-64\/7161\-15]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information