Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych w uzgodnieniu z MHZ \- Centralnym Inspektoratem Standaryzacji dnia 1 kwietnia 1970 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1971 r. \; Zastępuje BN\-66\/7351\-11.]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information