Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo\-Warzywnego dnia 29 czerwca 1971 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1972 r. \; Zastępuje BN\-71\/8124\-03.]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego (Warszawa).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information