Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 30 marca 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1973 r. \; Zastępuje BN\-55\/3755\-07.]

Number of results: 1

items per page

Centrum Techniki Okrętowej.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information