Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 18 września 1970 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1lipca 1971 r. \; Zastępuje BN\-63\/3725\-03]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Okrętowego (Gdańsk)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information