Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 11 lipca 1970 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1972 r. \; Zastępuje BN\-64\/3732\-10]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Okrętowego (Gdańsk)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information