Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 10 marca 1971 r. jako norma obowiązująca w zakresie używania symboli od dnia 1 stycznia 1972 r. \; Zastępuje BN\-68\/3680\-03]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnego (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information