Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego w porozumieniu z Centralnym Inspektoratem Standaryzacji dnia 31 grudnia 1963 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 6 marca 1964 r. \; Zastępuje RN\-59\/MLiPD\-0603]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Leśnego

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information