Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego dnia 25 listopada 1964 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 31 stycznia 1965 r. \; Zastępuje RN\-57\/MLiPD\-0592 \(dawna PKN\/D\-79610\), RN\-55\/MPDiP\-01034]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information