Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej w dniu 9.12.1967 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1968 r. w zakresie wymagań i badań technicznych \; Zastępuje BN\-64\/6754\-02.]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej.

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information