Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 31.I.1969 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i odbioru od dnia 1.VII.1969 r. \; Zastępuje BN\-63\/6752\-02]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information