Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 29.IX.1965 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1966 r. w zakresie produkcji i odbioru \; Zastępuje RN\-56\/MBiPMB\-09002]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information