Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 20.IX.1968 r. jako norma obowiązująca w zakresie stosowania od dnia 1 stycznia 1969 r. \; Zastępuje BN\-66\/6793\-01]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information