Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej zarządzeniem nr 18\/76 z dnia 14 kwietnia 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 czerwca 1976 r. \; Zastępuje BN\-70\/6741\-16]

Number of results: 1

items per page

Piechowicz, Mirosław Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budowlanej "Cerprojekt" (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information