Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej dnia 9.IV.1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1.VII.1973 r. \; Zastępuje BN\-66\/6741\-10, ZN\-69\/ZPCB\-14]

Number of results: 2

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej (Warszawa)

1980 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej (Warszawa)

1982 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information