Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego dnia 21 października 1963 r. \; Obowiązuje od dnia 1.01.1964 r. w zakresie metod badań.]

Number of results: 1

items per page

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information