Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo\-Papierniczego w porozumieniu z Centralnym Inspektoratem Standaryzacji MHZ i Instytutem Celulozowo\-Papierniczym dnia 16 marca 1968 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i metod badań od dnia 1 października 1968 r. \; Zastępuje BN\-66\/7321\-06, BN\-66\/7323\-01]

Number of results: 1

items per page

Instytut Celulozowo-Papierniczy

1971 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information