Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 23 stycznia 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1973 r. \; Zastępuje BN\-63\/3227\-02.]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Budownictwa Łączności (Warszawa).

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information