Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 20 sierpnia 1970 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i odbioru od dnia 1 lipca 1971 r.]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Budownictwa Łączności (Warszawa).

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information