Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora ZPRiP \"Petrochemia\" dnia 20 maja 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu do dnia 1 stycznia 1973 r. \; Zastępuje BN\-65\/6026\-20.]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego Petrochemia.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information