Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora ZPB dnia 19 grudnia 1967 r. jako norma obowiązująca w zakresie wymagań technicznych i metod badań od dnia 1 lipca 1969 r. \; Zastępuje PN\-56\/B\-14070, PN\-56\/B\-04800, PN\/B\-06583]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Betonów (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information