Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Garmażeryjnego dnia 13 lipca 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1974 r.]

Number of results: 1

items per page

Państwowe Przedsiębiorstwo Garmażeryjne

1983 (wyd. oryg.) Wyd.2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information