Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego dnia 31 stycznia 1969 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1969 r. \; Zastępuje ZN\-59\/MPCh\/N\-867]

Number of results: 1

items per page

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne" (Gliwice)

1969 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information