Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Kombinatu Opakowań Blaszanych Lekkich Opakomet dnia 28 listopada 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1974 r. \; Zastępuje BN\-68\/5048\-03]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information