Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 29 grudnia 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 lipca 1973 r. \; Zastępuje BN\-66\/7101\-01.]

Number of results: 1

items per page

Instytut Technologii Drewna (Poznań)

1973 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information