Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 30.III.1965 r. jako norma obowiązująca w zakresie wykonania i odbioru robót od dnia 1 kwietnia 1965 r. \; Zastępuje BN\-63\/8841\-05]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information