Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 20 grudnia 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1lipca 1973 r. \; Zastępuje BN\-70\/3725\-07]

Number of results: 1

items per page

Centrum Techniki Okrętowej

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information