Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 21 lutego 1970 r. jako norma obowiązujaca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1971 r. \; Zastępuje BN\-66\/3782\-10.]

Number of results: 1

items per page

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego (Wrocław).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information