Filters

Search for: [Description = Urządzenie stabilizujące próżniowo \- ciśnieniowe, stosowane jako element składowy linii technologicznej wytłaczania kształtowników z tworzyw termoplastycznych ma budowę blokową, składającego się z dwóch prostopadłościanów oraz ściśle przylegających do siebie płaszczyznami podziałowymi, zaś płaszczyzny podziałowe prostopadłościanów, przylegające do siebie mają w części środkowej wybrania przelotowe wzdłużne, które po złożeniu obu prostopadłościanów tworzą łącznie otwór przelotowy]

Number of results: 1

items per page

Sikora, Robert Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 26.03.2007.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information