Filters

Search for: [Description = Urządzenie działa w ten sposób, że pracujący silnik turbinowy połączony poprzez skrócony dyfuzor z dyszą wylotu spalin emituje spaliny, których strumień wywołuje eżekcję chłodnego powietrza o strumieniu schładzającego spaliny. Ze schładzacza wypływa natomiast do otoczenia łączny strumień spalin i powietrza. W przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia śmigłowca w locie przez obcy statek powietrzny uruchamia się automatycznie urządzenie do dodatkowego schładzania spalin, wtedy po otwarciu elektrozaworów odcinających otwarta jest droga dla przepływu strumieni powietrza ze zbiornika w kształcie torusa poprzez przewody i przewody powietrzne i poprzez płaskie kanały zakończone dyszami de Lavala do strefy wypływu strumienia spalin z dyszy wylotu spalin. Zapoczątkowanie działania i działanie ciągłe urządzenia wymaga otwarcia elektrozaworu regulacyjno odcinającego poprzez który, a także poprzez przewody uzupełniane są ubytki sprężonego powietrza w zbiorniku]

Number of results: 1

items per page

Fijałkowski, Stefan Wójcik, Piotr Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information