Filters

Search for: [Description = Urządzenie do wytwarzania powłok na elementach obrotowych, zwłaszcza grzybkach zaworów składające się z podstawy na rolkach, na której zamocowany jest obrotowo stolik z przekładnią ślimakową, na wale której zamocowany jest zespół mocujący, znamienne tym, że napawany element obrotowy, zwłaszcza grzybek zaworu, przylega powierzchnią czołową do gniazda wykonanego w podkładce miedzianej, do powierzchni której dotyka chłodnica wodna umieszczona na poprzeczce stolika, zamocowanej na tulei osadzonej na izolatorze elektrycznym do powierzchni, której dotyka zespół szczotek komutator osadzonego na poprzeczce stolika, a tuleja napędzana jest silnikiem skokowym przymocowanym do poprzeczki stolika, zaś napawany element obrotowy, zwłaszcza grzybek zaworu, jest dociskany do podkładki miedzianej sprężyną opartą w gnieździe, a z drugiego końca opartą w gnieździe izolacyjnym osadzonym obrotowo w ułożyskowanej oprawie przymocowanej do poprzeczki stolika, zaś stolik zamocowany jest na wale przekładni ślimakowej przymocowanej do stolika i napędzanej silnikiem skokowym a stolik oparty jest w ułożyskowanym gnieździe przymocowanym do podstawy urządzenia podpartej na rolkach, zaś prostopadle do napawanej powierzchni elementu obrotowego, zwłaszcza grzybka zaworu, jest ustawiony palnik, korzystnie plazmowy]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej (1938- ) Hejwowski, Tadeusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 29.12.2000.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information