Filters

Search for: [Description = Urządzenie do wytwarzania pęknięć zmęczeniowych ma sztywną podstawę, na której umocowany jest silnik elektryczny o regulowanej częstości obrotów, nawale którego osadzona jest mimośrodowo tuleja, której oś jest przesunięta równolegle do osi wału silnika wchodząca drugim swoim końcem ułożyskowanego gniazda znajdującego się wewnątrz oprawy, do osi którego prostopadle osadzona jest prowadnica kulkowa toczna poruszająca się poziomo suwliwie na wałku łączącym dwie sztywne płyty połączone z jednej swojej strony elementami, przy czym na jednej z płyt osadzona jest w oprawie prowadnica kulkowa toczna poruszająca się po wałku osadzonym prostopadle do wałka i osi gniazda, a wałek jest zamocowany nieruchomo do obudowy połączonej sztywno z podstawą, zaś na elementach osadzony jest stolik, do którego przymocowany jest czujnik siły dotykający nastawną końcówką do próbki]

Number of results: 1

items per page

Hejwowski, Tadeusz Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 17.09.1996.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information