Filters

Search for: [Description = Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej, posiadające obudowę i lampę UV charakteryzuje się tym, że do podstawy zamkniętej obudowy z drzwiami zamocowany jest pierwszy układ prowadnic, ułożonych prostopadle do krawędzi wejściowej, do których zamocowany jest przyrząd mocująco – pozycjonujący, w którym zamocowany jest klejony element. Nad przyrządem mocująco \- pozycjonującym zamocowana jest do obudowy za pomocą zestawu prowadnic lampa UV, w sposób umożliwiający przesuwanie jej w trzech osiach]

Number of results: 1

items per page

Kłonica, Mariusz Ogrodniczek, Jacek Pyda, Adrian Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information