Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi, obrotowych wyrobów stopniowanych, pełnych i drążonych, zwłaszcza stopniowanych, posiadające koła zębate z uzębieniem zewnętrznym o zębach prostych, wały napędowe narzędzi, wieniec zębaty o uzębieniu wewnętrznym prostym oraz listwę zębatą, i siłownik hydrauliczny, charakteryzuje się tym, że na płycie dolnej posadowione są dwie jednakowe wsporcze, w gniazdach płyt wsporczych osadzone są trzy jednakowe pary tulei łożyskowych, w których umieszczone są trzy jednakowe tuleje mimośrodowe, na obwodzie których nacięte jest uzębienie zewnętrzne proste, natomiast wewnątrz tulei mimośrodowych osadzone są zestawy łożysk stożkowych, w których łożyskowane są wały napędowe narzędzi, przy czym tuleje mimośrodowe z naciętym uzębieniem zewnętrznym, sprzężone są ze sobą za pomocą wieńca zębatego z uzębieniem wewnętrznym prostym, który osadzony jest pomiędzy trzema jednakowymi, obrotowymi rolkami ustalającymi, zaś w dolnej części wieńca zębatego z uzębieniem wewnętrznym prostym znajduje się koło zębate napędowe, zazębione z wieńcem zębatym wewnętrznym i osadzone jest na wałku pośrednim ułożyskowanym w płytach wsporczych]

Number of results: 1

items per page

Bartnicki, Jarosław. Tomczak, Janusz Pater, Zbigniew (1965- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information