Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Urządzenie do przechwytywania Bezzałogowych Statków Powietrznych, stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej, charakteryzuje się tym, że posiada zespół wyrzutni z miotającymi nabojami, inicjowanymi elektrycznie przez zapłonniki i centralny zapłon, a zespół wyrzutni posiada sprzężone ze sobą prowadnice, których osie podłużne rozbieżne są w górnej części pod kątem ostrym w zakresie od 5°\-30°, zaś pomiędzy prowadnicami umieszczona jest w złożonej postaci nośna siatka, wyposażona w ratowniczy spadochron, posiadający sprężysty element oraz człon zaczepowy, przy czym miotające naboje posiadają przełomowe obejmy. Prowadnice wyposażone są w regulatory i czujniki regulacji usytuowania kątowego względem osi pionowej. Nośna siatka ma zarys wielokąta i złożona jest kaskadowo w postaci pofałdowanej oraz ma brzegowe wzmocnienie, z którego w narożach wykonane są zamknięte pętle]

Number of results: 1

items per page

Lewartowicz, Zbigniew Zubrzycki, Jarosław Pietras, Krzysztof Kenig, Jacek Kacejko, Piotr Pikur, Paweł. Pałka, Tomasz Lorenz, Wojciech Pietraszek, Mariusz. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information