Filters

Search for: [Description = Urządzenie do pomiaru wydłużenia składa się z uchwytu wewnątrz którego znajduje się para okładek, osłon oraz z elementów dociskowych, znamienne tym, że pomiędzy parą płaskich okładek znajduje się zawiesina kulistych jednakowych cząstek z materiału dielektrycznego w cieczy dielektrycznej, zaś okładki są umieszczone wewnątrz pary osłon tworzących wraz z elementem sprężystym, który dotyka do końca jednej okładki zamknięte naczynie, natomiast osłony są dociskane do siebie za pomocą elementu sprężystego umieszczonego wewnątrz uchwytu.]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej Hejwowski, Tadeusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 12.09.1996.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information