Filters

Search for: [Description = Urządzenie do pomiaru przemieszczeń składa się z pryzmatów, fotodiod, zwierciadeł, źródła światła, śruby kulowej, silnika skokowego, przetwornika obrotów oraz przesłon. Do suwaka \(S2\) przymocowane są dwie pary zwierciadeł lub korzystnie dwie pary pryzmatów \(P1, P2\) oraz \(P4, P5\) z dwoma ścianami przezroczystymi, korzystnie prostopadłymi do boków, korzystnie prostokątnego suwaka \(S2\), a których trzecie \- dłuższe ściany są posrebrzone. Posrebrzone ściany pryzmatów \(P1, P2\) lub powierzchnie zwierciadeł są równoległe, natomiast posrebrzone ściany pryzmatów \(P4, P5\) lub powierzchnie zwierciadeł są równoległe do siebie. Suwak \(S2\) jest przesuwany, korzystnie prostopadle do długości pomiarowej próbki \(3\) przy pomocy śruby kulowej , której kąt obrotu jest mierzony przetwornikiem obrotów, a zwierciadła \(Z1, Z2\), zwierciadło lub korzystnie pryzmat \(P3\) diody \(D1, D2, D3\) oraz źródło światła \(2\) są zamocowane na stałe do nieruchomej płaszczyzny \(S1\) urządzenia]

Number of results: 1

items per page

Hejwowski, Tadeusz Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 29.11.1994.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information