Filters

Search for: [Description = Urządzenie do oznaczania odkształceń i modułu sztywności mieszanek mineralno\-bitumicznych składa się z izolowanego termicznie naczynia wypełnionego wodą, o założonej temperaturze, w którym umieszczona jest badana, cylindryczna próbka z unieruchomionymi na niej w stałej odległości dwoma pierścieniami złączonymi trzema równomiernie rozmieszczonymi na obwodach pierścieni pionowymi prętami pomiarowymi, których dolne końce są nieruchomo złączone z dolnym pierścieniem, górne końce złączone są suwliwie z górnym pierścieniem, do czoła każdego z prętów pomiarowych dotyka osiowo nóżka pomiarowa czujnika pomiarowego unieruchomionego w górnym pierścieniu, a od góry na płytce, na badanej próbce ustawiony jest osiowo obciążnik]

Number of results: 1

items per page

Kukiełka, Jan Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 19.11.1997.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information