Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości składa się z poziomo ustawionego, cylindrycznego mieszalnika, połączonego przewodem z pionowo ustawionym zbiornikiem separującym, wyposażonym w jego górnej części w przewód do odprowadzania wzbogaconego w metan biogazu z zabudowanym zaworem o regulowanym ciśnieniu, zaś jego dolna część połączona jest przewodem z zabudowanym zaworem o regulowanym ciśnieniu z odstojnikiem, którego przelew połączony jest ze zbiornikiem wyposażonym w urządzenia korygujące skład roztworu siarczanu żelaza, sprężarka połączona jest przewodem z mieszalnikiem i zabudowana na przewodzie doprowadzającym gaz wysypiskowy, natomiast pompa przewodem połączona jest z mieszalnikiem oraz przewodem ze zbiornikiem roztworu. Przewód łączący mieszalnik ze zbiornikiem separującym usytuowany jest stycznie do poziomu roztworu znajdującego się w zbiorniku separującym]

Number of results: 1

items per page

Pawłowski, Lucjan (1946- ) Pawłowska, Małgorzata Dadej, Witold. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information