Filters

Search for: [Description = Urządzenie do odlewania pierścieni zawierające źródło roztopionego metalu, krystalizator z dnem i zespoły chłodzące,charakteryzuje się tym, że krystalizator składa się z dwóch współśrodkowych pionowych rur, zewnętrznej i wewnętrznej zamkniętych od dołu płaszczyzną. Rura wewnętrzna stanowi kanał wlewowy połączony promieniowo przy dnie z przestrzenią między rurami, w której umieszczone są w odstępach pierścienie z pionowymi kanałami i przestrzeń ta zamknięta jest od góry pierścieniem. Rura ewnętrzna w pobliżu ściany zewnętrznej ma zespół chłodzący o regulowanym wydatku czynnika chłodzącego, zaś na wysokości pierścieni w rurze zewnętrznej wykonane są promieniowe otwory na kołki ustalające położenie pierścieni]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej (1938- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 22.02.1990.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information