Filters

Search for: [Description = Urządzenie do badania zużycia metali i ich stopów w podwyższonych temperaturach ma prostopadłościenną próbkę, osadzoną w uchwycie łożyskowanego ramienia, dociskaną do przeciwpróbki w kształcie rolki z osią poziomą, przy czym docisk próbki jest realizowany przez zespół, składający się z poziomego wałka zakończonego kulką dotykającą do ramienia umocowanego suwliwie w prowadnicy kulkowej tocznej, zakończonego kołnierzem, ograniczającym sprężynę naciskową z drugiej strony opartą o kołnierz umocowany osiowo w stosunku do wałka, a na czujniku tensometrycznym siły, który jest zamocowany na przekładni śrubowej, składającej się z nakrętki, zabezpieczonej przed obrotem rolką, w którą wkręcona jest śruba oparta w węźle łożyskowym i złączona poprzez sprzęgło z poziomym silnikiem skokowym, a w obszar styku próbki i przeciwpróbki dochodzi rura wyprowadzona z dna zbiornika ścierniwa, posadowionego nad przeciwpróbką na korpusie i wyposażonego w zawór, dozujący ścierniwo otoczony grzejnikiem oporowym elektrycznym i wyposażonym w termoparę, przy czym przeciwpróbką jest zamocowana na poziomym wałku połączonym przekładnią pasową z silnikiem skokowym, a do wnętrza drążonego wałka, podpartego w węźle łożyskowym z oprawą, dochodzi przewód wody chłodzącej odprowadzanej kolektorem, a ramię i korpus posiadają wkładki chłodzące, umieszczone w dole i górze ramienia i w korpusie w pobliżu osi obrotu ramienia, natomiast nad próbką zamocowany jest grzejnik oporowy, elektryczny z termoparą zamocowaną między nimi, ponadto przestrzeń pod przeciwpróbką jest zamknięta zsypem ścierniwa, a korpus, oprawa prowadnicy, oprawa węzła łożyskowego, silnik skokowy, oprawa węzła łożyskowego i oprawa silnika skokowego zamocowane są do płyty podstawy urządzenia.]

Number of results: 1

items per page

Hejwowski, Tadeusz. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 22.09.2000.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information