Filters

Search for: [Description = Urządzenie do badań korozji zmęczeniowej materiałów metalicznych składa się z podstawy, na której zamocowany jest silnik napędowy, na osi którego znajduje się krzywka, korzystnie wykonana z teflonu, która wymusza cykliczne odkształcanie próbki, zamocowanej w przesuwnym uchwycie, posiadającym szczęki chwytowe, wykonane z materiału izolacyjnego, przy czym środowisko korozyjne podawane jest poprzez układ kropelkowego podawania na porowatą otulinę, umieszczoną w rejonie maksymalnych naprężeń gnących w próbce, zaś wilgotność otuliny mierzona jest elementem pomiarowym i regulowana jest ilością podawanego środowiska, natomiast ilość cykli zmęczeniowych zliczana jest za pomocą licznika]

Number of results: 1

items per page

Pałka, Krzysztof Weroński, Andrzej (1938- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 06.11.2000.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information